+420 725 179 791

Objednávka znaleckého posudku a cenové podmínky

Objednání znaleckého posudku pro občany, fyzické a právnické osoby

Znalecký posudek lze objednat na základě předem specifikovaných podmínek a dohodnutých podmínek. Pro stanovení těchto podmínek je důležité přesně specifikovat co je předmětem znaleckého posudku a na jaké otázky má odpovědět.

Na základě telefonického či e-mailového kontaktu je dohodnuta specifikace zadání a předpokládaná cena. V případě potvrzení oboustranného zájmu o spolupráci je zpracován návrh smlouvy o zpracování znaleckého posudku.

Ceny znaleckých posudků pro občany, fyzické a právnické osoby

Cena je stanovena individuálně podle náročnosti zpracovávaného znaleckého posudku. Na základě poptávky je zpracován cenový návrh a po jeho vzájemném odsouhlasení je uzavřena smlouva o zpracování znaleckého posudku.

Ceny znaleckých posudků pro soudy a orgány činné v trestním řízení

Ceny za zpracování těchto znaleckých posudků se řídí vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

ČLENOVÉ PKPO