+420 725 179 791

Jmenování znalecké kanceláře

Rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR byla Profesní komora požární ochrany zapsána do I. oddílu seznamu znalecký kanceláří jako první znalecká kancelář.

V OBORU POŽÁRNÍ OCHRANA

s rozsahem znaleckého oprávnění v oblastech:

  • požární odolnost konstrukcí,
  • zařízení požární ochrany (zařízení odvodu tepla a kouře),
  • požární ochrana staveb,
  • technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu,
  • prevence a vyšetřování požárů.​

Toto rozhodnutí umožňuje širší využití personálního a duševního potenciálu Profesní komory požární ochrany (PKPO) i její členské základny a podporuje hlavní cíl PKPO, kterým je zkvalitňování požární ochrany, její odborný rozvoj a zvyšování úrovně protipožárních opatření.

PKPO disponuje kvalitním týmem špičkových odborníků ve všech oblastech požární ochrany.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky

Rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR o zápisu do seznamu znalecký ústavů ke stažení zde.

ČLENOVÉ PKPO