+420 725 179 791

Garance a reference

Garance

Výhodou znalecké kanceláře je širší tým znalců, kteří řešenou problematiku diskutují v širším kolegiu, čímž je zajištěno objektivnější řešení, což se nejvíce projevuje v rámci přezkumů, kdy existují k jedné věci různé protichůdné znalecké posudky a je potřeba objektivně rozhodnout. Nejčastěji je to při posuzování příčin požárů nebo správné funkce požárně bezpečnostních zařízení v rámci soudních sporů nebo v rámci trestního stíhání.

Partnerství a spolupráce

Znalecká kancelář PKPO spolupracuje s renomovanými vysokými školami v ČR i v zahraničí, akreditovanými zkušebnami, výzkumnými pracovišti a profesními komorami. Kolegium znalců, spolupracující znalci a konzultanti, jsou fundovaní lidé s mnohaletou praxí a vysokými odbornými znalostmi.

Znalecký slib

Všichni znalci složili znalecký slib ve znění:

Slibuji, že při své znalecké činnosti bude přesně dodržovat právní předpisy, že znaleckou činnost budu vykonávat nestranně podle svého nejlepšího vědomí, že budu plně využívat všech svých znalostí a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu znalecké činnosti dozvěděl.

Etický kodex a závazek mlčenlivosti

Všichni spolupracovníci Znalecké kanceláře PKPO jsou zavázání dodržovat etický kodex PKPO, znalecký slib a uzavřeli smlouvu o mlčenlivosti.

Reference

  • Magistrát města Hradce Králové, odbor hlavního architekta
  • ČR - Okresní soud v Šumperku
  • Krajský úřad Středočeského kraje
  • Okresní soud v Berouně

ČLENOVÉ PKPO