+420 725 179 791

Valné shromáždění členů PKPO

Valné shromáždění členů PKPO

11.5.2022 proběhlo Valné shromáždění Profesní komory požární ochrany za účasti významných hostů. Pozvání přijali např. náměstek GŘ HZS brigádní generál, Ing. Daniel Miklós, MPA, zástupci TZB-INFO, ČVUT, prezident České hasičské jednoty a další. V rámci úvodní části byly předány prestižní ceny Zlatý plamen za rok 2021 a cena Mgr. Vladimíra Hápa. V hlavní jednací části shromáždění členů kladně hodnotilo spolupráci se státní správou, Hospodářskou komorou ČR, ČKAIT a dalšími spolupracujícími organizacemi. Dále Požární Komora schválila plán na další roky, ve kterém je primárně zakotvena podpora podnikatelů v oblasti požární bezpečnosti a prevence. 

ČLENOVÉ PKPO