+420 725 179 791

Právní systém Codexis pro členy PKPO

Právní systém Codexis pro členy PKPO

Profesní komora požární ochrany zajišťuje pro své členy možnost využití právního informačního systému CODEXIS. Jedná se o komplexní právní systém pokrývající problematiku národní legislativy a legislativy EU, dále například GDPR včetně příkladů a vzorů dokumentace a další....

 

 

Právní informační systém CODEXIS® obsahuje:

  • Legislativu České republiky.
  • Legislativu Evropské Unie.
  • Judikaturu České republiky.
  • Judikaturu Soudního dvora Evropské unie.
  • Literaturu.

Umožňuje snadné vyhledávání a orientaci v zákonech, barevné vyznačení změn, ke kterým v dokumentu ve zvoleném období došlo, fulltextové vyhledávání,práci na časové ose, přímé prolinky na odkazované paragrafy a zákony, otevření více dokumentů najednou atd. Je neustále aktualizován.

Podrobnější informace a pokyny k instalaci byly členům PKPO rozeslány e-mailem a jsou zveřejněny na intranetu.

ČLENOVÉ PKPO