+420 725 179 791

12.10.2023 - 1. vědecká konference CNBOP-PIB Polsko "Fire Safety of Photovoltaic Energy Storage lnstallations, Electric Vehicles, their Points and Charging Stations, Smarf Home Solutions"

12. října 2023 se uskuteční 1. vědecká konference CNBOP-PIB Polsko "Fire Safety of Photovoltaic Energy Storage lnstallations, Electric Vehicles, their Points and Charging Stations, Smart Home Solutions". Konference je organizována jako první z cyklu následujících konferencí, které vždy budou prezentovat výsledky výzkumu  a zkušeností odborné veřejnosti v oblasti FTV, ukládání energií, elektromobility, nabíjení a chytrých domácích instalací. Dále budou prezentovány výsledky nových zkoušek a testů CNBOP-PIB Polsko z cílem zlepšit požární bezpečnost a prevenci. Profesní komora požární ochrany je pozvána k účasti a společně s ní i specialisté a reprezentanti České republiky, jako například Bc. František Kregl, lng. Petr Boháč, Plk. lng. Michal Valouch, lng. Jan Tripes.

ČLENOVÉ PKPO