+420 725 179 791

Zlatý plamen 2019

Zlatý plamen 2019

 

 

 

Na Valném shromáždění PKPO 25.11.2020 byly vyhlášeny ceny v soutěži členů Profesní komory požární ochrany „Zlatý plamen“ za rok 2019.

 

 

 

 

Kategorie - Výrobek roku 2019

KOPOS KOLÍN a.s. - Krabice přístrojová protipožární KPZ-1_PO

 Zlaty plamen19 450 350 KOPOS

 

 Kategorie Akce roku 2019:

VIPAX a.s. - Rekonstrukce historické budovy Národního muzea v Praze

Zlaty plamen19 450 350 VIPAX

---------------------------------------------------------

Zasedání hodnotící komise dne 8.6.2020, Praha.

Komise hodnotila příspěvky v tomto složení: Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc – předseda komise, Ing.František Chuděj – člen komise, Ivana Nohová – člen komise, Rostislav Pokluda – člen komise,

Ing. Martin Pospíšil, PhD.- člen komise

Způsob hodnocení a kritéria hodnocení: Komise vyhodnotila přihlášky, obsah dokumentace a zaměření akcí a předala Prezidiu návrh na vítěze. Prezidium předložený návrh projednalo a vyhlásilo vítěze soutěže.

Vítězové soutěže obdrží slevu na členský příspěvek člena PKPO v hodnotě 3.000,- Kč pro následující kalendářní rok.

Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

ČLENOVÉ PKPO