+420 725 179 791

Výsledky soutěže "Zlatý plamen 2016"

Stejně jako v předchozích letech, byly i na letošním valném shromáždění dne 15. května 2017 vyhlášeny výsledky soutěže PKPO "Zlatý plamen" za rok 2016.

V případě tohoto ročníku posuzovala hodnotící komise pouze přihlášky do kategorie „Výrobek roku 2016“, v rámci které se o ocenění utkali tři přihlášené výrobky.

Ocenění v kategorii "Výrobek roku" za rok 2016 si odnesl zástupce společnosti:

  • AVAPS s r.o., U Obalovny 488, 250 67 Klecany
  • za textilní roletový požární uzávěr FIBREROLL Q v kombinaci s oknem (okenní sestavou) do požárně nebezpečného prostoru 

Slavnostního předání ceny zástupci společnosti AVAPS s r.o. panu Jiřímu Valentovi se ujali vedoucí sekce vzdělávání a člen prezidia pan Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. a vedoucí sekce marketingu a člen prezidia pan Rostislav Pokluda.

 ZlatPlamen2016 AVAPS

ČLENOVÉ PKPO