+420 725 179 791

Zlatý plamen 2014

Vítězové Zlatého plamenu za rok 2014 byli vyhlášeni na jubilejním valném shromáždění PKPO dne 28. dubna 2015.

Cenou výrobek roku byly oceněny výrobky:

Somati system s.r.o., Jihlavská 510/2c, 664 41

Požární uzávěr – vrata sekční typ OGS s průchozím otvorem.

Nevšímal, a.s., Kolínská 295, 288 02 Nymburk

Požárně odolná hliníková stěna se strukturálním zasklením Dignit structure o celkové výšce 4,5m.

Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., Průmyslová 1306/7, 102 00 Praha 10 – Hostivař

Hasicí přístroj W9 SKN prodávaný pod obchodním názvem WA 9 F- 500

Ceny vítězům předal prezident komory Bc. František Kregl.

2014 1 2014 2

ČLENOVÉ PKPO