+420 725 179 791

Cena Mgr. Vladimíra Hápa

za mimořádné zásluhy jednotlivců v oblasti požární ochrany

Cena se uděluje za osobní přínos oceněné osoby pro požární ochranu, například:

  • za vysoké osobní nasazení při činnosti v tvorbě legislativní úpravy chránící zdraví a lidské životy,
  • za mimořádné osobní zásluhy v oblasti prevence v požární ochraně,
  • za mimořádný čin spojený s požární ochranou, který znamenal záchranu zdraví či majetku.

Vzhledem ke své výjimečnosti nemusí být v některých letech udělena.

 

Držitelé Ceny Mgr. Vladimíra Hápa

 

rok 2022: Ing. Jan Karpaš,, CSc.

CenaHapa22 small 

rok 2021: cena nebyla udělena

rok 2020: Bc. František Kregl

Cena V Hapa 450 350 2020

rok 2019: ing. Jana Buchtová

Cena V. Hapa 2019

rok 2018: Ing. Vilém Stanke

Cena V. Hapa 2018

rok 2017: Ing. Rudolf Kaiser

Cena V. Hapa 2017

rok 2016: Ing. Petr Boháč

Cena V Hapa 2016

rok 2015: cena nebyla udělena

rok 2014: Vladimír Raušer

2015

rok 2013: Martin Binovec

rok 2012: Doc. Ing.arch. Jakub Cigler, AIA​

rok 2011: prof. Ing. František Wald, CSc.

rok 2010: Vlastimil Mandík

rok 2009: cena nebyla udělena

rok 2008: Ing. Ladislav Karda a Ing. Jan Pavlík, HZS České Budějovice

rok 2007: Ing. Roman Zoufal, CSc.

rok 2006: plk. JUDr. Zoltán Szaszo

 

Soutěžní podmínky:

1. Cena se nevztahuje jen na členy profesní komory, do soutěže může být přihlášena jakákoli osoba bez ohledu na věk a národnost.
2. Přihlášku do soutěže může podat jednotlivec i právnická osoba.
3. Podmínkou pro zařazení do soutěže je podrobný a přesný popis mimořádných zásluh uvedený na přihlášce.

Vyhodnocení:

Vyhodnocení provádí komise, jejíž členové jsou určeni prezidiem PKPO. Jejich nezávislost členů komise je zajištěna tím, že se hlasování zásadně neúčastní osoba, která by mohla být označena za osobu s potenciálním střetem zájmů.

Cena se uděluje ve stejném termínu jako ceny v soutěži Zlatý plamen a nemusí být udělována pravidelně každý rok, ale vzhledem k její mimořádnosti jen v případě skutečného naplnění výše uvedených podmínek.

Pokud víte o někom, kdo by byl vhodným kandidátem na udělení této ceny za letošní rok, neváhejte se na nás se svým návrhem obrátit.

ČLENOVÉ PKPO