+420 725 179 791

Často kladené dotazy (FAQ)

Často kladené dotazy (FAQ)

Stačí vyplnit přihlášku a spolu s dokladem prokazujícím oprávnění k výkonu činnosti v některém oboru souvisejícím s požární ochranou zaslat na adresu PKPO nebo email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Přihláška bude následně projednána na nejbližším zasedání prezidia. Přijatý členům je vystaven členský list a jsou zapsáni do seznamu členů PKPO. Podle kategorie  členství, kterou si člen v přihlášce určil, mu jsou poskytovány služby související s členstvím (viz Příspěvkový řád).Jaké oprávnění k výkonu činnosti v oboru PO je třeba doložit k přihlášce za člena PKPO?

Jakékoliv oprávnění, které prokazuje, že zájemce o členství podniká v oboru požární ochrany v souladu s platnými předpisy. Např. osvědčení o odborné způsobilosti dle § 11 zákona o požární ochraně nebo oprávnění ke kontrolám požárních uzávěrů vydané příslušným výrobcem anebo certifikát výrobku prokazující shodu s technickými normami vydané autorizovanou osobou.

Primárně se jedná o doložení odbornosti pracovníků, případně kvality výrobků. Doklad o oprávnění musí mít přímou souvislost s činností žadatele o členství.

Proč se stát členem PKPO?

Důvodů proč se stát členem PKPO je celá řada a jsou většinou závislé na aktivitě každého člena PKPO, ale jako příklad uvádíme některé základní:

  • Podíl na vývoji oborů souvisejících s požární ochranou, a to aktivní účastí na tvorbě a novelizaci právních předpisů i ČSN.
  • Výměna zkušeností s jinými firmami působícími v oblasti požární ochrany a vyhledávání potenciálních obchodních partnerů.
  • Informovanost o dění v oblasti požární ochrany.
  • Možnost zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců formou seminářů a odborných konferencí.
  • Certifikace odborné kvalifikace svých zaměstnanců prostřednictví nezávislé autorizované osoby.
  • Možnost využití služeb poskytovaných PKPO.
  • Zvýhodněné členství v Hospodářské komoře ČR.
  • Možnost prezentace vlastní činnosti prostřednictvím PKPO.
  • Zvýšení vlastní prestiže.

Může elektronický systému JDS používat i nečlen PKPO?

Elektronický systém JDS mohou ke své práci využívat i nečlenové PKPO. Členové PKPO však mají možnost využívat tento systém zdarma v rámci služeb spojených se členstvím v PKPO. Nečlen PKPO může tento systém využívat po uhrazení vstupního poplatku. Bližší informace naleznete v sekci JDS.

Jak se přihlásit do elektronického systému JDS?

Vložit do vyhledavače adresu http://www.pkpo.cz/jds/, kliknout na přihlášení a vložit přihlašovací údaje. Pokud člen nemá údaje, je nutné kontaktovat tajemníka PKPO, který mu přihlašovací údaje zajistí.

Je možné na webu PKPO propagovat naši společnost?

Každý člen PKPO může v souladu s příspěvkovým řádem využít k vlastní prezentaci web PKPO.

Na základě individuálních požadavků lze požádat o individuální prezentaci. Tyto žádosti budou projednány a vyřízeny prezidiem na základě konkrétní poptávky.

Je možné získat kontakty na určitou skupinu členů PKPO?

Kontakty na celou členskou základnu jsou veřejně dostupné na webu PKPO. Lze však požádat o předání souhrnných kontaktů na určitou skupinu členů. Tato žádost bude projednána a vyřízena prezidiem na základě konkrétní poptávky.

ČLENOVÉ PKPO