+420 725 179 791

Odborné publikace

Odborné publikace PKPO:

Hasící přístroje, jejich historie a současnost - 3.díl edice

PKPO 3 Pekar   obalka small

Autorem publikace je ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D

Cena jedné publikace je 335,- Kč (komora není plátcem DPH)

Publikace poskytuje ucelený přehled o hasicích přístrojích všech typů. Naleznete zde informace o jednotlivých druzích těchto zařízení, typové rozdělení, podmínky jejich použití, požadavky na jejich umístění a použití pro ochranu majetku. Publikace je koncipovaná jako komplexní zdroj informací a normativních odkazů k jednotlivým druhům přístrojů s uvedením konkrétních příkladů ochrany majetku. Vychází z dosaženého technického stavu v oboru stabilních hasicích zařízení a reflektuje očekávatelné vývojové trendy i zahraniční zkušenosti.

Autorem je přední specialista na tento druh požárně bezpečnostních zařízení, který čerpal z více než čtyřicetiletých zkušeností na úseku výzkumu, vývoje, zkušebnictví a normotvorné činnosti.

Objednávejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

----------------------------  

Stabilní hasicí zařízení - 2. díl - Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková aerosolová a inertizační, provozuschopnost a účinnost SHZ

SHZ 2 trojstr

Autorem publikace je ing. Pavel Rybář

Cena jedné publikace je 220,- Kč (komora není plátcem DPH); členům PKPO a prodejcům je poskytnuta sleva ve výši 20% (tj. cena po slevě činí 176,- Kč)

Publikace obsahově navazuje na „první díl“, tj. knihu „Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová“, kterou vydala PKPO v rámci ediční řady pod č.1.

Obsahové zaměření publikace č.2

Popis a rozsah použití shora uvedených SHZ včetně praktických příkladů,Druhy SHZ pro multi rizika (elektrárny, automobilový průmysl, logistická centra),Přínosy SHZ (včetně vodních SHZ),Hasicí schopnost a provozuschopnost SHZ,Součinnost SHZ s ostatními PBZ,Systémy kvality,Příloha- přehled norem EN pro komponenty a systémy SHZ.

Publikace vychází z dosaženého technického stavu v oboru stabilních hasicích zařízení a reflektuje očekávatelné vývojové trendy. Je koncipovaná jako komplexní zdroj informací a normativních odkazů k jednotlivým druhům SHZ a možnostem jejich použití.

Cílová skupina

Publikace je určená zejména pro odbornou veřejnost zabývající se požární ochranou jako jsou studenti vysokých škol, pracovníci státního požárního dozoru, zpracovatelé požárně bezpečnostního řešení, odborně způsobilé osoby, projektanti stabilních hasicích zařízení, osoby odpovědné za jejich provoz a v neposlední řadě riskmanažeři a underwriteři pojišťoven.

Účel

Publikace by měla přispět k pochopení významu SHZ jako nejefektivnějších aktivních prostředků pro ochranu majetku a osob před požáry a ke zlepšení kvality instalovaných SHZ formou osvědčených postupů. Tím reaguje na dosavadní neuspokojivou realizační praxi a přístupy provozovatelů k provádění jejich údržby.

Publikace je z hlediska rozsahu a obsahového zaměření na trhu ojedinělá.

Objednávejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

----------------------------

Stabilní hasicí zařízení 1.díl - Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová

SHZ 1 trojstr

Autorem publikace je ing. Pavel Rybář

Cena jedné publikace je 220,- Kč (komora není plátcem DPH); členům PKPO a prodejcům je poskytnuta sleva ve výši 20% (tj. cena po slevě činí 176,- Kč)

Publikace poskytuje ucelený přehled o vodních a pěnových stabilních zařízeních. Naleznete zde informace o jednotlivých druzích těchto zařízení, podmínky jejich použití a principy navrhování. Pozornost je věnovaná nejen novým technologiím ochrany majetku jako jsou sprinklerová mlhová nebo vysokotlaká mlhová zařízení, ale i SHZ s lafetovými proudnicemi, parním hasicím zařízením a hydrantovým systémům. Publikace je koncipovaná jako komplexní zdroj informací a normativních odkazů k jednotlivým druhům SHZ s uvedením konkrétních příkladů ochrany majetku. Vychází z dosaženého technického stavu v oboru stabilních hasicích zařízení a reflektuje očekávatelné vývojové trendy i zahraniční zkušenosti.

Autorem je přední specialista na tento druh požárně bezpečnostních zařízení, který čerpal z více než čtyřicetiletých zkušeností na úseku výzkumu, vývoje, zkušebnictví a normotvorné činnosti.

Publikace je určená zejména pro odbornou veřejnost zabývající se požární ochranou jako jsou zpracovatele požárně bezpečnostního řešení, odborně způsobilé osoby, projektanti stabilních hasicích zařízení, studenti vysokých škol, pracovníci státního požárního dozoru, osoby odpovědné za jejich provoz a v neposlední řadě riskmanažeři a underwriteři pojišťoven. Naleznete v ní řadu obrázků a funkčních schémat.

Objednávejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ----------------------------

Odborné publikace ČKAIT:

STAVEBNÍ KNIHA 2015 - Stavby a požáry

Autor: Kolektiv autorů

Vydavatel: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o. ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany, 2015

Cena jedné publikace je 460,- Kč (komora není plátcem DPH)

Objednávejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

STAVEBNÍ KNIHA 2015 - Stavby a požáry

----------------------------

Odborné publikace Hospodářské komory ČR:

Příručka pro podnikatele

Stručný průvodce podnikáním pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Příručka je ke stažení na stránkách Hospodářské komory zde.

V tištěné podobě je našim členům k dispozici v sídle PKPO nebo ji lze na vyžádání zaslat poštou.

Příručka pro podnikatele

ČLENOVÉ PKPO