+420 725 179 791

8. Konference PKPO 2018

8. Konference PKPO 2018

8. konference PKPO na téma "POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB" a zasedání Valné hromady PKPO

Téma: „Stavební zákon a požární předpisy“, „Digitální modelování budov (BIM)“ a „Požárně bezpečnostní zařízení a jejich kontrola“.

Hosté: ing. Marcela Pavlová (MMR, náměstkyně pro řízení Sekce výstavby a veřejného investování), ing. Květoslava Skalská (GŘ HZS, ředitelka odboru prevence), a další

 

8. ročník se uskutečnil 14.- 15. května 2018 v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem a hlavním tématem byla požární ochrana staveb z různých úhlů pohledu.

Konference se zaměřila nejen na aktuální legislativu a předpisy, na projektovou a realizační praxi, digitální modelování budov BIM, problematiku kontroly požárně bezpečnostních zařízení a dalším ožehavým tématům...

Záštitu nad konferencí převzalo:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Hlavní mediální partneři konference:

Časopis STAVEBNICTVÍ, magazín PROFISportal.cz, stavební portál TVstav a portál Pozary.cz

Konference byla registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Novinkou na konferenci PKPO byly praktické workshopy na daná témata.

Osvědčenou specialitou konference byla diskuse u kulatého stolu s představiteli státních orgánů (zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Hasičského záchranného sboru, Poslanecké sněmovny, ad.).

Přesměrování na stránky 8. Konference 2018

 

ČLENOVÉ PKPO