+420 725 179 791

Základní informace

Profesní komora požární ochrany (PKPO) zajišťuje zájemcům z řad svých členů i odborné veřejnosti možnost certifikace odborné kvalifikace v oboru požární ochrany, a to v souladu s vyhláškou 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů. Certifikace je určena pracovníkům v oblasti instalace, provozu, kontroly, údržby a oprav věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení.

ČLENOVÉ PKPO