+420 725 179 791

Průběh certifikace

Po přihlášení zájemci absolvují přípravné semináře, které vedou odborníci z Profesní komory požární ochrany.

Termíny seminářů je možné sjednat podle časových možností uchazečů a počet seminářů je dán odbornými znalostmi žadatelů a druhem požadované certifikace (obvykle 4 - 5 dvouhodinových seminářů).

Příprava je zakončena závěrečnou zkouškou a po jejím úspěšném složení uchazeč získá certifikáty o ověření odborné kvalifikace od Profesní komory požární ochrany a od certifikačního orgánu.

Uchazeči jednají výhradně s PKPO, která zajistí předání přihlášky certifikačnímu orgánu, průběh školení a po zkoušce zprostředkuje předání certifikátů úspěšným uchazečům.

Certifikace je platná po dobu tří let, poté je možno provést recertifikaci.

Členové PKPO mohou využít při úhradě certifikace a recertifikace řadu slev.

ČLENOVÉ PKPO