+420 725 179 791

Doklady potřebné k certifikaci

K certifikaci je zapotřebí předložit následující doklady:

  • vyplněná a potvrzená přihláška k certifikaci,
  • oprávnění k činnosti v oboru požární ochrany (kopii žadatel přikládá k přihlášce, originál předloží u zkoušky),
  • doklady o vzdělání,
  • doklady o absolvovaných školeních v rozsahu podle druhu certifikace.

ČLENOVÉ PKPO