Kontakt

Tel.: +420 725 179 791  kancelar@komora-po.cz

14.5.2024 – Seminář PKPO a AXIS

Dovolujeme si Vás pozvat na akreditovaný seminář pořádaný společně Profesní komorou požární ochrany (PKPO) a STUDIEM AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví):

ZÁVADY OBALOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOV A FOTOVOLTAIKY Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA /Praha/

Datum a místo konání:
14. 5. 2024 – úterý – od 9 do 13 h
STUDIO AXIS – Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Přednášející a obsah semináře: 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. – PKPO, Fakulta stavební ČVUT
Závady obalových konstrukcí
– Závady při aplikaci plastových oken – požárních hliníkových oken – plastových světlíků ve střešních pláštích
– Závady instalovaného hliníkového odvětrávacího zařízení ve fasádách
– Závady v konstrukci střešních plášťů
– Závady v kontaktním zateplení

Ing. Petr Kejklíček – PKPO
Řešení požárních pásů u fasád objektů
– Požadavky norem ve vztahu na řešení požárních pásů u staveb
– Požární pásy a utěsnění styku požárně dělících konstrukcí k obvodové konstrukci fasády
– Praktické ukázky řešení požárních konstrukcí při nedodržení odstupových vzdáleností

Ing. Marek Pokorný, Ph.D. – PKPO
Požární odolnost lehkých střešních plášťů na trapézovém plechu
Přednáška se zaměří na lehké střešní pláště na trapézovém plechu jakožto technicky i ekonomicky efektivní a často navrhované stavební konstrukce pro zastřešení halových objektů. Tyto střechy však dlouhodobě představují také specifické problémy z požárního hlediska, ať již jde o samotnou požární odolnost (mezní stavy R, E, I, doba v minutách, druh konstrukční části, dokladování vlastností), související detaily (instalační prostupy, osazení světlíků apod.) nebo požární souvislosti s technickými a technologickými zařízení na střeše.  

Ing. et Ing. Vít Dobiáš – PKPO
Rizika instalací fotovoltaických elektráren z pohledu požární bezpečnosti
Obsahem přednášky bude seznámit s jednotlivými částmi fotovoltaických elektráren včetně problematiky bateriových úložišť, ohřevu TUV a nabíjení elektromobilů.
Téma bude prezentováno s ohledem na požární bezpečnost a možná rizika.
Zmíněna bude i ukázka konkrétní instalace.

Podrobné informace a on-line přihlášku pro posluchače naleznete na stránce: ZDE

Kontaktní údaje:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
http://www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ