Kontakt

Tel.: +420 725 179 791  kancelar@komora-po.cz

Slavnostní podpis Memoranda o porozumění a spolupráci mezi Hasičským a záchranným zborom SR a APPO SR

V rámci 2. Odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou MONITOR PBS 2024, organizovanej Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, konanej v dňoch 16.5-17.5. 2024 v kongresovom centre AquaCity Poprad, sa okrem zaujímavého odborného programu uskutočnil aj slávnostný podpis Memoranda o porozumení a spolupráci medzi Hasičským a záchranným zborom a Asociáciou pasívnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Tento slávnostný akt svojim podpisom potvrdil prezident HaZZ plk. Ing. Adrián Mifkovič a prezident APPO SR JUDr., Mgr. Róbert Károlyi. Konferencie sa zúčastnilo až 175 odborníkov jednak z radov príslušníkov HaZZ, ako aj z radov českej aj slovenskej odbornej verejnosti, ktorí ocenili vysokú odbornú úroveň tém konferencie, čo na jednej strane teší organizátorov konferencie, ale ich aj zaväzuje k tomu, aby ďalšie ročníky konferencie boli najmenej rovnako odborné a zaujímavé. Dôležité je aj to, že množstvo odborných lektorov bolo mladšieho veku a potešiteľné je aj to, že z nich to boli aj mnohé dámy. Poďakovanie patrí aj zahraničným odborným lektorom a hosťom, ktorí priniesli svoje pohľady a skúsenosti v oblasti spoločných tém PBS, ktoré spájajú českých aj slovenských odborníkov. Organizátori konferencie sú presvedčení, že je to dobrý signál pre budúcnosť protipožiarnej bezpečnosti stavieb a spoločná synergia v oblasti PBS naprieč všetkými zainteresovanými stranami prinesie zvládnutie celosvetových výziev, ktoré prináša vedecko-technický rozvoj, aktuálny stav techniky a potreby trhu práce.