Kontakt

Tel.: +420 725 179 791  kancelar@komora-po.cz

4.4.2024 – Seminář PKPO „Provoz a kontroly PBZ“

5. seminář z cyklu „Provoz a kontroly PBZ“

PKPO připravuje 5. seminář z cyklu odborných seminářů Profesní komory požární ochrany na téma Provoz a kontroly PBZ, který se uskuteční dne 4.4.2024 od 13:00 do 17:30 hodin na Fakultě stavební ČVUT, Thákurova 7/2077 v Praze 6.

Seminář je určen pro:

  • Odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany
  • Projektanty PBŘ, zařízení technického vybavení objektu, pozemních staveb, apod.
  • Všechny, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.
  • Všechny, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb;
  • Manažery a pracovníky stavebních či montážních firem.
  • Pracovníky provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.

Vzhledem k velkému zájmu a počtu přihlášených upozorňujeme, že počet přihlášek je omezen kapacitou posluchárny.

Občerstvení pro účastníky je standardní součástí semináře.

Více ZDE

Přihláška ZDE

Další informace a dotazy na tel.: +420 725 179 791 nebo emailu: kancelar@komora-po.cz