Kontakt

Tel.: +420 725 179 791  kancelar@komora-po.cz

Jednání Bezpečnostní sekce HK ČR 26.10.2023

Ve čtvrtek 26. listopadu proběhlo setkání členů Bezpečnostní sekce Hospodářské komory ČR. V rámci této sekce také nově působí Pracovní skupina požární ochrany, o jejímž vzniku za přímé účasti Profesní komory požární ochrany jsme informovali v předešlých číslech Věstníku.

V rámci setkání Bezpečnostní sekce bylo prezentováno mnoho aktuálních problematik, které se synergicky prolínají také do oblasti požární ochrany. V prvé řadě zde byla opětovně navázána spolupráce s pracovní skupinou rizikových inženýrů České asociace pojišťoven, kterou zde zastupovala Ing. Lenka Slabejová, MBA, která je gestorkou pro neživotní pojištění. Jako druhé, vážnější téma byla prezentována zoufalá situace, která se týká současné kvality mnohých bezpečnostních služeb, zejména s ohledem na nulovou právní regulaci a dlouhodobé podfinancování těchto služeb. Každý si jistě dokáže vybavit mnoho groteskních security postaviček, které lze vídat například v obchodních centrech. Mnohdy je těžké si představit, že tyto osoby hrají zásadní roli při řízení evakuace nebo při provádění prvotního hasebního zásahu apod. Jedno z dalších zajímavých témat byly úvahy nad možnostmi využití inteligentních kamerových systémů v rámci celé škály zabezpečení budov, tedy nejen v oblasti zabezpečení, ale také v oblasti požární ochrany. Stejně tak se zaujatě hovořilo o využití dronů v rámci zajišťování kontrolních „obchůzek“ budov, možnosti bezpečnostního termosnímkování atd. I zde se ukázalo, jak současná legislativy pokulhává za technologickým rozvojem. Členové Bezpečnostní sekce se shodli na tom, že je nutné více proaktivně zasahovat do současné tvorby bezpečnostních normativů a legislativy. Každopádně bylo zajímavé sledovat, že stále neklesá zájem členů dělat věci smysluplně, efektivně s vidinou dlouhodobé systémové udržitelnosti.