+420 725 179 791

Zpráva z veletrhu FeuerTrutz 2016

Zpráva z veletrhu FeuerTrutz 2016

Výstava a konference požární ochrany, která se konala ve dnech 17. a 18. února 2016 v Norimberku, byla v letošním roce větší, než kdy dříve. Zúčastnilo se jí 245 vystavovatelů a více než 6000 odborných návštěvníků.Rekordní byla také účast na odborné konferenci, které se zúčastnilo kolem 1150 odborníků. Proběhla řada odborných, plně obsazených doprovodných seminářů.

Výstava i konference byly zaměřeny převážně na požární ochranu v průmyslu a požární bezpečnost staveb. Obě tyto akce byly významnou inspirací pro všechny subjekty, které vyvíjejí v této oblasti svou činnost.

Pozoruhodný byl nárůst vystavovatelů z oblasti požární ochrany staveb, nabízejících množství nových stavebních materiálů a prostředků ke snížení hořlavosti materiálů a zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí. U výrobců hasicích přístrojů se začal silněji projevovat trend v ústupu od hasicích prášků k vodním hasicím přístrojům se speciálními aditivy.

Je škoda, že se veletrhu zúčastnilo tak málo firem z České republiky, ať už jako vystavovatelů nebo návštěvníků. Na našem stánku byla z České republiky zaznamenána pouze účast firmy AVAPS, která se prezentovala na stánku také svými prospekty, a dále to byly firmy SprinkPlan z Brandýsa nad Labem, Diamorph Horní Bříza a Spedos.

Potěšitelná byla návštěva zástupců firmy NOVENCO z Holandska, kteří se s uznáním vyjádřili o konferenci PKPO v Hluboké nad Vltavou, které se v minulosti zúčastnili.

Zájem o náš informační stánek projevila především řada certifikačních institucí a zkušeben, které by rády nabídly své služby při certifikaci českých výrobků při vstupu na zahraniční trh a dále to byly firmy, které měly zájem o kooperaci a prodej svých výrobků na českém trhu.

ČLENOVÉ PKPO