+420 725 179 791

Zasedání představitelů členských organizací ECEU Fire

Zasedání představitelů členských organizací ECEU Fire

Dne 13. června 2017 se uskutečnilo zasedání představitelů členských organizací East-Central European Fire Protection v zasedací místnosti Botelu Albatros na adrese nábřeží L. Svobody, Praha 1 od 10:00 hodin.  

Role hostitele, v rámci pravidelných setkání v průběhu každého roku, připadla i nám a dne 13. června se uskutečnilo zasedání představitelů členských organizací ECEU Fire v Praze. V botelu Albatros se u jednacího stolu sešli zástupci členských asociací z Ukrajiny, Maďarska a České republiky. 

Program zasedání:

1.   Zahájení jednání.
2.   Hlavní témata setkání.
3.   Problémy jednotlivých asociací a snaha o jejich pojmenování.
4.   Německý model v požární ochraně.
5.   Následující setkání ECEU Fire.
6.   Shrnutí a různé.

Hlavní témata zasedání se týkala aktivní účasti asociací na zkvalitnění úrovně požární ochrany v jednotlivých zemích, rozvoje spolupráce se státními orgány, možností využití matematického modelování při hodnocení staveb z hlediska požáru, zajištění kvality činnosti a životnosti produktů v požární ochraně, role pojišťoven ve vztahu k projektantům a objektům v jednotlivých regionech a vzájemné spolupráce členských organizací v rámci propagace a financování.

ČLENOVÉ PKPO