+420 725 179 791

Velkorozměrová požární zkouška slaměného domu

Velkorozměrová požární zkouška slaměného domu

Dne 20. září 2017 proběhl, v rámci vědeckovýzkumné aktivity studentů magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze na pracovišti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, závěrečný experiment formou velkorozměrové požární zkoušky.  

 

Ve středu 20. září byl přibližně v 9:00 hodin za asistence zástupců HZS (Hasičského záchranného sboru) odstartován závěrečný experiment projektu slaměného domu. Velkorozměrová požární zkouška byla završením několikaměsíční práce studentů magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze, kteří se v diplomových pracích zaměřili na ověření možností výstavby domů ze slámy.

Na počátku byl objekt slaměného domu navržen a zrealizován vlastními silami studentů za podpory studentského grantu Fakulty stavební ČVUT v experimentálních prostorách Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT a byl využit pro získání experimentálních dat z hlediska stavební fyziky a technologie výstavby. Vyhodnocením budou získány cenné informace, které napomohou prohloubení poznatků o přírodním stavitelství. 

VPZ foto CVUT

Velkorozměrová požární zkouška byla příslovečnou tečkou za celým projektem. V průběhu této zkoušky byly sledovány požární charakteristiky použitých materiálů a konstrukcí, jejich chování při požáru, odstupové vzdálenosti slaměného objektu od jiných staveb i další parametry. Termočlánky byla měřena teplota vzduchu a povrchová teplota materiálů. Radiometry a termokamerami byl zjišťován radiační tepelný tok.

Získaná data budou vyhodnocena v průběhu podzimu a měla by pomoci například při tvorbě počítačových modelů použitých konstrukcí v CFD programech. Doufáme tedy, že vynaložené úsilí studentů, tak přinese mnoho zajímavých výsledků i do praxe, o kterých vás budeme moci informovat.

Tiskovou zprávu s podrobnými informacemi k této akci naleznete na webových stránkách Fakulty stavební ČVUT v Praze zde.

ČLENOVÉ PKPO