+420 725 179 791

Stanovisko ve věci "virtuálních kontrol preventivních požárních kontrol a kontrol požárních zařízení"

Stanovisko ve věci "virtuálních kontrol preventivních požárních kontrol a kontrol požárních zařízení"

PKPO jednala s GŘ HZS ve věci "virtuálních kontrol" v požární ochraně. Ze stanoviska GŘ HZS vyplývá, že se shoduje s názorem PKPO.
Ze stanoviska uvádíme:
".... Provádění virtuálních preventivních požárních prohlídek dle našeho názoru nemůže dostatečně nahradit osobní přítomnost odborně způsobilé osoby v posuzovaném prostoru. Nicméně tuto možnost nemůžeme vyloučit. Posouzení, zda byla preventivní požární prohlídka provedena řádně, musí provést kontrolující v rámci výkonu státního požárního dozoru. V případě PBZ považujeme provádění virtuálních kontrol za velmi nevhodné vzhledem k tomu, že je potřeba u jednotlivých zařízení provést např. měření tlaku, napětí apod."

ČLENOVÉ PKPO