+420 725 179 791

Seminář "Požární bezpečnost historických staveb"

Seminář "Požární bezpečnost historických staveb"

Profesní komora požární ochrany (PKPO) společně se STUDIEM AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví) si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný seminář "Požární bezpečnost historických staveb".

 

 

 

Datum a místo konání:

17. 10. 2017 - úterý - od 9 do 13 h
STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT, soudní znalec v oboru stavebnictví
Požární prevence – komíny, dřevěné konstrukce, výplně otvorů, hromosvody.

Bc. František Kregl - prezident PKPO
Hašení historických objektů nízkotlakou mlhou.

Ing. Petr Kejklíček - PKPO
Pasivní požární bezpečnost historických objektů z pohledu praxe.
Požadavky dotčených subjektů versus praktické požární řešení konstrukcí u historických objektů.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. - PKPO
Požárně bezpečnostní zařízení v historických objektech, jejich umístění a provoz.

Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním samostatně stojící roletky nebo panelu. Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem.

Všechny akce jsou součástí celoživotního vzdělávání členů České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA). Vybrané akce mají také akreditaci pro vzdělávání úředníků územních samosprávných celků.

Podrobné informace a on-line přihlášku pro posluchače naleznete na stránce: 
https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=725&record=24381

ČLENOVÉ PKPO