+420 725 179 791

Seminář Axis - OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŽÁREM

Seminář Axis - OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PŘED POŽÁREM

Akreditovaný seminář pořádaný společně Profesní komorou požární ochrany (PKPO) a STUDIEM AXIS, spol. s r.o. (Centrum vzdělávání ve stavebnictví):

NEDOSTATKY V PROJEKTOVÁNÍ, REALIZACI A KONTROLÁCH STAVEB Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

Datum a místo konání: 28.11.2018 - čtvrtek - od 9 do 13 h

Přednášející a obsah semináře:

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT:

  • Nerespektování platných požárních norem a jejich nesprávný výklad ve vypracování požárně bezpečnostního řešení
  • Použití materiálů bez řádně předloženého certifikátu.

Ing. Petr Kejklíček - PKPO

  • Chyby při aplikacích konstrukcí pasivní požární bezpečnosti staveb a zajištění podmínek pro technologii provádění.

Bc. František Kregl - PKPO

  • Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly součinnosti PBZ a vlastní provádění kontrol PBZ.

 Podrobné informace a on-line přihlášku pro posluchače naleznete zde

 Seminář je zařazen do Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

ČLENOVÉ PKPO