+420 725 179 791

Laboratorní teplotní zkouška prostupu komínu stropní konstrukcí

Laboratorní teplotní zkouška prostupu komínu stropní konstrukcí

Začleňování komínů do dřevostaveb, pasivních domů či energeticky úsporných staveb se stává stále aktuálnějším tématem. Jak řešit průchody komínů hořlavými konstrukcemi, izolovanými střešními a stropními konstrukcemi, tak, aby byla spalinová cesta funkční a bezpečná, to jsou otázky, které vyvolávají oprávněný zájem u odborné i laické veřejnosti.

Vzhledem k tomu, že společnost MESSY s.r.o. se dlouhodobě zabývá návrhy i praktickým řešením začleňování komínů do výše uvedených typů staveb, zrodila se v roce 2016 myšlenka, provést laboratorní měření, při kterém bude zaznamenáván průběh teplot v místech průchodu komínu izolovanou stropní nebo střešní konstrukcí.

Od počátku projektu byl kladen důraz na profesionální provedení samotného měření i na spolehlivost a objektivnost naměřených hodnot, a proto bylo rozhodnuto uskutečnit tento specializovaný projekt ve spolupráci s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze. Vedoucím projektu je Bc. Walter Sodomka a odborný dohled nad projektem má Ing. Marek Pokorný, Ph.D. Projekt se uskutečňuje za podpory a dotace Středočeského inovačního centra.

Akce, která se konala 19. a 20. října 2017, pod záštitou společnosti MESSY s.r.o., Komínové asociace - APOKS a Raab Gruppe, se celkem zúčastnilo 50 odborníků z řad projektantů, zástupců stavebních firem, Hasičského záchranného sboru, kominíků, techniků požární bezpečnosti atd. V průběhu dvoudenního měření byl pro účastníky měření připraven doprovodný program, zahrnující přednášky k dané tématice, návštěvu samotné teplotní zkoušky v požární laboratoři a na závěr i exkurzi objektu ČVUT UCEEB. Každý z posluchačů obdržel sborník obsahující články k jednotlivým přednáškám společně s dalšími články vztahujícími se k předmětné tématice. Do sborníku přispěl svým článkem o dřevostavbách i předseda Asociace dodavatelů montovaných domů – ADMD, Ing. Vratislav Blaha, CSc.

Další informace k této akci naleznete v navazujícím textu tiskové zprávy, kterou naleznete zde

Více informací o laboratorní zkoušce, videa a zpracované výsledky najdete na odkazu: http://www.kominy-komin.cz/zkouska/

ČLENOVÉ PKPO