+420 725 179 791

Seminář PKPO a Axis - 21.5.2019 - "Vliv novodobých materiálů na šíření požáru"

Seminář PKPO a Axis - 21.5.2019  - "Vliv novodobých materiálů na šíření požáru"

 

 

Datum a místo konání:

21. 5. 2019 - úterý - od 9 do 13 h

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví, Argentinská 38, Praha 7

 

Přednášející a obsah semináře:

 

Ivana Nohová - 2. viceprezidentka PKPO:

Požární bezpečnost staveb a právní předpisy

- Požadavky na stavební výrobky podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

- Prohlašování vlastností stavebních výrobků podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

- Vady projektové dokumentace a zhotovených staveb podle zákona č. 89/2012 Sb., ve smyslu pozdějších předpisů

 

Ing. Pavel Rydlo - PKPO:

Vývoj a současný stav v oblasti lehkých požárně odolných střech halových staveb v ČR

Vývoj, aktuální konstrukce na trhu i úskalí, které projektanty i zástupce stavebního dozoru mohou potkávat v oblasti požární odolnosti lehkých halových střech.

Zateplovací systémy ETICS s novými typy sendvičových izolantů.

Nová cesta bezpečného zateplování stěn zohledněná i v nové ČSN 73 0810:2016, kdy komplikované dosud používané střídání EPS a pruhů MW je možno nahradit jiným typem zateplení, avšak pouze při splnění velkorozměrové zkoušky, která proběhla v PAVUS Veselí n. L.

 

Ing. Robert Hošek - PKPO:

Zjišťování požární odolnosti vertikálních konstrukcí

Dnes je nutné zkoušet konstrukce v požadované aplikační výšce nebo je možné posuzovat statickou způsobilost konstrukcí za požáru teoreticky - dle metodiky EOTA TR35.

Požární odolnost jako jedna ze základních „užitných“ vlastností systémových konstrukcí.

Výšky příček, šachtových stěn a předstěn, rozšířená statika požárních podhledů, samonosné podhledy, požární obklady ocelových nosníků a sloupů atd.

Konstrukce suché výstavby

Popis požární zkoušky unikátní sádrokartonové příčky s deskami určené pro suchou výstavbu.

 

Ing. Karel Sedláček, Ph.D. - PKPO:

Nové i alternativní tepelněizolační materiály na evropských trzích a jejich vlastnosti nejen s ohledem na požární bezpečnost.

Jelikož již nelze více zlepšovat jejich tepelněizolačních vlastnosti díky aktuálnímu dosažení fyzikálních limitů, zaměřují se výrobci na jiné aspekty - rychlejší a příjemnější montáž, snazší manipulace či optimalizace balení a transportu, atd.

Ekologický dopad tepelněizolačních materiálů.

Zajímavé porovnání zdánlivě více a méně přírodních materiálů, které se zprvu jevily velmi ekologicky se díky započtení vlivu hnojiv, sušení, transportu a přídavku retardérů hoření se ve výsledku již tak ekologicky jevit nemusí.

 

Doc.Ing. Václav Kupilík, CSc. - PKPO, Fakulta stavební ČVUT:

Chování a struktura dřevoplastových kompozitů WPC (Wood Plastics Composites) sestávajících z dřevěných pilin a plastů – PE, PP, PVC a jejich recyklátů v různém procentuálním složení.

Porovnání vybraných mechanických a fyzikálních vlastností materiálů na bázi dřeva. Zkoušky požárních vlastností WPC, únik toxických látek. Houževnatý PVC ve výplňových konstrukcích – jeho riziko užívání ve shromažďovacích prostorech především z hlediska toxického.

 

Firemní prezentace:

Firmy, které nabízejí výrobky nebo služby související s tématem semináře mohou využít možnost prezentace rozdáním propagačních materiálů nebo umístěním samostatně stojící roletky nebo panelu.

Přihlášku k prezentaci firmy rádi zašleme na vyžádání e-mailem.

 

Seminář je zařazen do Celoživotního vzdělávání členů ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

 

Podrobné informace a on-line přihlášku pro posluchače naleznete na stránce:

https://www.studioaxis.cz/index.asp?menu=730&record=32491

 

Kontaktní údaje:

STUDIO AXIS, spol. s r.o.

Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Tel.: 234 221 123 - 124

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ

ČLENOVÉ PKPO