+420 725 179 791

3. zasedání prezidia PKPO roku 2017

3. zasedání prezidia PKPO roku 2017

Dne 10. července 2017 se uskutečnilo pravidelné zasedání prezidia Profesní komory požární ochrany, z.s. v zasedací místnosti A436 katedry Konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze na adrese Thákurova 7/2077, Praha 6 - Dejvice od 12:00 hod.

 

Program zasedání:

1.    Zahájení jednání prezidia.
2.    Změny v členské základně.
3.    Organizace prezidia PKPO.
4.    Valné shromáždění PKPO.
5.    Zasedání prezidentů ECEU Fire.
6.    Certifikace odborné kvalifikace PKPO / Školení / Semináře.
7.    8. odborná konference PKPO 2018.
8.    Propagace činnosti PKPO.
9.    Informace a nástroje.
10.  ProfesníK.
11.  Kontrola úkolů z minulého prezidia.
12.  Různé.

Hlavními tématy zasedání byl bod 3 "Organizace prezidia" a bod 7 "8. odborná konference PKPO 2018".
V rámci úvodního bodu povinného programu byl v prezidiu přivítán kooptovaný člen prezidia PKPO za paní Helenu Pekarovou, pan Vladimír Raušer, který byl následně při projednávání bodu 3 programu ve funkci potvrzen. V případě bodu 3 programu rovněž proběhla volba 1. viceprezidenta PKPO. Do této funkce byl všemi přítomnými členy prezidia zvolen pan Ing. František Chuděj.   
V případě bodu 7 bylo projednáváno hlavní téma 8. odborné konference, místo konání a programové zajištění. 

ČLENOVÉ PKPO