+420 725 179 791

2. díl cyklu "Provoz a kontroly PBZ - vzdělávací cyklus PKPO

2. díl cyklu "Provoz a kontroly PBZ - vzdělávací cyklus PKPO

Seminář č. 2  konaný dne 23.9.2021, 13:00 – 17:30, místnost 437, FSv ČVUT, Thákurova 7/2077

 • Ivana Nohová – současné a připravované změny legislativy – stavební zákon, požární zákon
 • Ing. Martin Pospíšil – problematika elektro-mobility a aut s alternativními pohony v hromadných garážích
 • Bc. František Kregl – Riziko požáru při nedodržování PBŘ stavby – chyby v realizaci schválených PBŘ
 • Doc. Ing. Václav Kupilík, CSc. - Příklady nedostatků v realizaci staveb
 • Ing. František Chuděj - Kontroly PBZ – 2. část

Materiály z 1. dílu jsou stále k dispozici.

Počet účastníků je omezen kapacitou učebny.

Cena: 800,- Kč/ os. (členové PKPO 720,- Kč/ os. nebo dle pravidel PKPO) - PKPO není plátce DPH

Kontakt - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 725 179 791

 

Cílové skupina

 • Osoby odborně způsobilé v oblasti požární ochrany
 • Všichni, kdo provádějí kontroly provozuschopnosti a revize požárně bezpečnostních zařízení.
 • Všichni, kdo se zabývající instalací a aplikací požárně bezpečnostních zařízení do staveb;
 • Manažeři a pracovníci stavebních či montážních firem.
 • Pracovníci provádějící technický či autorský dozor na stavbách a koordinaci funkčnosti PBŘ.
 • Projekční týmy zabývající se projektováním požární bezpečnosti staveb, požárně bezpečnostních zařízení, zařízení technického vybavení objektu, pozemních staveb.

Přehled základních témat pro odborné semináře

 • Základy stavebního práva
 • Např. co je změna užívání stavby, stavební úpravy, které negativně ovlivňují požární bezpečnost stavby. Jaká dokumentace musí být k tomu vedena.
 • Co je důležité v PBŘ a kde to hledat
 • Např. vyjádření požárního rizika, jak poznat únikové cesty, kování na dveřích, apod.
 • Způsoby prokazování preventivních požárních prohlídek
 • Příklady z praxe aneb opravdu stačí jenom zápis v požární knize nebo je lepší formulář včetně fotek?
 • Provádění kontrol požárně bezpečnostních zařízení
 • Jejich způsob, rozsah, zkušenosti z praxe, možné chyby při provádění
 • Požárně bezpečnostní zařízení – základní přehled
 • Požární uzávěry, dveře a protipožární těsnění prostupů
 • Prvky pro zvýšení požární odolnosti staveních konstrukcí – protipožární nátěry, nástřiky, obklady
 • Zařízení pro zásobování požární vodou (hydranty, nezavodněné požární potrubí, apod.), přenosné hasící přístroje
 • Dokumentace požární ochrany – příklady z praxe při vypracování dokumentace zdolávání požáru, začlenění, evakuačních plánů

Na závěr semináře bude vždy diskuze nad danými tématy + přijetí návrhů na další témata.

ČLENOVÉ PKPO