+420 725 179 791

Zlatý plamen 2019

Zlatý plamen 2019

 

 

Prezidium PKPO tradičně vyhlašuje prestižní soutěž členů Profesní komory požární ochrany „Zlatý plamen“ za rok 2019.

 

 

 

 

Kategorie soutěže:

Vzhledem k objektivnosti a vytvoření podmínek pro hodnotitelnost jednotlivých přihlášek jsou vyhlášeny dvě kategorie soutěže. Obě kategorie jsou společné pro:

 • Sekci požárně bezpečnostních zařízení a hasicích přístrojů,
 • Sekci požární bezpečnosti staveb,
 • Sekci projektování,
 • Sekci znalecké činnosti,
 • Sekci vzdělávání.

V rámci podaných přihlášek se nerozlišuje velikost soutěžícího, ale přihlášky by měly být podávány podle svého charakteru k příslušným kategoriím.

A. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Výrobek roku“
B. kategorie – Zlatý plamen v kategorii „Akce roku“

Podmínky zařazení do soutěže:

 • Do soutěže se může přihlásit pouze člen PKPO.
 • Soutěžící musí být v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě (výrobce, zhotovitel, dovozce, řešitel nové technologie či myšlenky nebo jiný přímý právní vztah).
 • Předmět soutěže nemůže být přihlášen do soutěže, pokud byl již v minulosti oceněn jako vítěz uvedené soutěže a získal pamětní trofej s diplomem, bez ohledu na přihlašovatele.
 • Soutěžící jsou povinni podat písemnou přihlášku (předepsaný formulář) nejpozději do 31. května 2020 na adresu kanceláře komory:
  Profesní komora požární ochrany, z.s.
  Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9 – Libeň.
 • Přihlášku do soutěže lze také podat elektronicky na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Součástí přihlášky musí být detailní popis přihlášeného předmětu soutěže, tedy ujištění, že přihlašovatel je v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě.

K přihlášce je dále dle možností potřeba přiložit:

 • platné atesty,
 • certifikáty (pokud výrobek vykazuje požární odolnost, také atesty o požární odolnosti),
 • ujištění o shodě,
 • odborné posudky,
 • další přílohy dle uvážení soutěžícího.

Způsob hodnocení a kritéria hodnocení:

Soutěžící jsou bodově hodnoceni pro každou kategorii zvlášť a hodnotí je 5 členná komise. Předsedou této komise je člen prezidia PKPO, místopředsedou komise je zástupce GŘ HZS ČR nebo člen prezidia PKPO a ostatní členové komise jsou tvořeni zástupci jednotlivých sekcí. Komise předá návrh na vítěze, který získá nejvíce bodů v jednotlivých kategoriích se svým odůvodněním prezidiu PKPO, které předložený návrh projedná a vyhlásí vítěze této soutěže.

Hodnotící komise soutěže Zlatý plamen PKPO si vyhrazuje právo zařadit přihlášku do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce, v rámci charakteru přihlášeného předmětu či služby.

Kritéria hodnocení:

 1. význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany,
 2. výsledky atestů a certifikace, případně požární odolnost,
 3. technické parametry, údaje, popis předmětu,
 4. původnost řešení, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na domácím, popř. mezinárodním trhu,
 5. ekonomická výhodnost a dostupnost,
 6. kritéria specifické pro danou kategorii.

Slavnostní vyhodnocení soutěže "Zlatý plamen" proběhne na valném shromáždění PKPO v průběhu roku 2019. Nejlepší výrobek nebo akce budou oceněny pamětní trofejí Zlatého plamenu a diplomem, které se stávají vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné na jiný subjekt.

Zároveň vítěz soutěže obdrží slevu na členský příspěvek člena PKPO v hodnotě 3.000,- Kč na následující kalendářní rok.

Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

Přihláška do soutěže PKPO "Zlatý plamen" pro rok 2019 je ke stažení zde.

ČLENOVÉ PKPO