+420 725 179 791

Zlatý plamen 2009

Výsledky 9. ročníku soutěže Zlatý plamen byly vyhlášeny na valném shromáždění členů PKPO. Vítězné produkty byly oceněny pamětní trofejí Zlatého plamenu a diplomem, které se staly vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné.

Vítězům gratulujeme!

Výsledky soutěže Zlatý plamen 2009

Sekce HP a HS

Feuerlöschgeräte Neuruppin CZ s. r. o., Bubenská 47/113, 170 00 Praha 7

Hasicí přístroj na třídu D – M 250

Sekce PBS

Promat s.r.o., Čkalova 22/784, 160 00 Praha 6

Celoprosklené dveře PROMAGLAS – SR Jednokřídlé a dvoukřídlé, katalog.list č.485.65 a 485.66

Akce roku 2009

VIPAX, a.s., Štípa 459, 763 14 Zlín 12

Knihovna Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Jaké byly podmínky soutěže:

Vzhledem k objektivnosti a vytvoření podmínek pro hodnotitelnost jednotlivých přihlášek byly vyhlášeny tři kategorie soutěže. V rámci podaných přihlášek se nerozlišovala velikost soutěžícího, ale přihlášky by měly být podávány podle svého charakteru k příslušným kategoriím. Dále byla zařazena otevřená kategorie „Akce roku“, do které se mohli hlásit všichni členové bez ohledu na charakter přihlašovaného výrobku či služby.

1. kategorie – Zlatý plamen v kategorii hasicích přístrojů a hydrantových systémů
2. kategorie – Zlatý plamen v kategorii požární bezpečnosti staveb
3. kategorie – Zlatý plamen v kategorii speciálních technologií a zařízení
4. kategorie – Zlatý plamen v kategorii Akce roku

Podmínky zařazení do soutěže:

 • Do soutěže se může přihlásit pouze člen PKPO.
 • Soutěžící musí být v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě (výrobce, dovozce, majitel know-how či jiného oprávnění, řešitel nové technologie, myšlenky nebo jiný přímý právní vztah).
 • Předmět soutěže nemůže být přihlášen do soutěže, pokud byl již v minulosti oceněn jako vítěz uvedené soutěže a získal pamětní trofej a diplom zlatého plamenu, bez ohledu na přihlašovatele.
 • Soutěžící jsou povinni podat písemnou přihlášku (předepsaný formulář) nejpozději do 28.04.2010 na adresu kanceláře Profesní komory požární ochrany, Mikuleckého 1314/14, 147 00 Praha – Braník.
 • Součástí přihlášky musí být detailní popis přihlášeného předmětu soutěže a ujištění, že přihlašovatel je v přímém vztahu k přihlášenému výrobku nebo službě.

K přihlášce bylo dále třeba dle možností přiložit:

 • platné atesty
 • certifikáty (pokud výrobek vykazuje požární odolnost také atesty o požární odolnosti)
 • ujištění o shodě
 • odborné posudky,
 • další přílohy dle uvážení soutěžícího. Oficiální slavnostní vyhodnocení soutěže Zlatý plamen PKPO proběhne na valném shromáždění PKPO v následujícím roce. Nejlepší výrobek nebo služba v jednotlivých kategoriích budou oceněny pamětní trofejí Zlatého plamenu a diplomem, které se stávají vlastnictvím vítěze a jsou nepřenosné na jiný subjekt. Všichni členové PKPO tak mají možnost touto formou získat ocenění a zvýšit svou prestiž.

Hodnotící komise soutěže Zlatý plamen PKPO si vyhradila právo zařadit přihlášku do jiné kategorie, než je uvedeno v přihlášce, v rámci charakteru přihlášeného předmětu či služby.

Hodnocení a jejich kritéria:

Soutěžící jsou bodově hodnoceni pro každou kategorii zvlášť a hodnotí je 5-ti členná komise. Předsedou komise je člen prezidia PKPO, místopředsedou komise je zástupce GŘ HZS ČR a členové jsou tvořeni zástupci jednotlivých sekcí. Komise předá návrh na vítěze s nejvíce získanými body v jednotlivých kategoriích se svým odůvodněním prezidiu PKPO, které předložený návrh projedná a vyhlásí vítěze této soutěže.

Kritéria hodnocení:

 1. význam a prospěšnost v oblasti požární ochrany,
 2. výsledky atestů a certifikace, případně požární odolnost,
 3. technické parametry, údaje, popis předmětu,
 4. původní řešení, originálnost, konkurenceschopnost a ojedinělost na domácím, popř. mezinárodním trhu,
 5. ekonomická výhodnost a dostupnost,
 6. kritéria specifické pro danou kategorii (sekci).

ČLENOVÉ PKPO