+420 725 179 791

Jednotné doklady ke stavbě (JDS)

Soubor jednotných dokladů ke stavbě je určen členům PKPO i široké veřejnosti a měl by pomoci při provádění kontrol PBZ a při přípravě dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu.

PKPO připravila pro zájemce i elektronickou verzi, do které je možno zadávat údaje online. Pro členy PKPO je tato verze k dispozici zdarma. Objednávku je možné stáhnout zde.

ČLENOVÉ PKPO