+420 725 179 791

STAVEBNÍ KNIHA 2015

Stavby a požáry

STAVEBNÍ KNIHA 2015

Autor: Kolektiv autorů
Vydavatel: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o. ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany, 2015
Formát A4, brožovaný výtisk, počet stran 152

První, statistická část, je věnována údajům o vývoji stavebnictví v roce 2014.
Druhá, odborná část, podává základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska. Analyzuje požadavky požární bezpečnosti staveb z pohledu historických i současných právních předpisů, uvádí možnosti vybavení požárně bezpečnostními zařízeními, hasicími přístroji, pasivními systémy požární bezpečnosti, používání stabilních hasicích zařízení apod.

Citace z úvodu knihy:

„Předkládaná publikace podává čtenářům základní informace o stavbách, stavebních a navazujících konstrukcích a zařízeních z požárního hlediska, analyzuje požadavky požární bezpečnosti staveb z hlediska právních předpisů a podle zaměření tématu dokládá na příkladech i jejich řešení. Přínosem publikace je i ucelený přehled požární problematiky s odkazem na současné předpisy a řešení nejasných případů a sporných problémů v souladu s platnými předpisy.

Publikace je určena především projektantům a technikům z oboru pozemních staveb, ale i technickým pracovníkům, studentům středních i vysokých škol požárního a stavebního zaměření a nejširší veřejnosti. V neposlední řadě z ní mohou čerpat i stavebníci z laické veřejnosti, kteří ji využijí ve své svépomocné výstavbě, nebo při kontrole jimi najatých stavebních firem.“

Cena jedné publikace je 460,- Kč (komora není plátcem DPH)

Publikaci je možné zakoupit v hotovosti v sídle PKPO, případně Vám ji zašleme na dobírku. Nákup si dohodněte předem telefonicky nebo e-mailem.

Informaci o dalších odborných publikacích, které je možno zakoupit u PKPO naleznete zde.

STAVEBNÍ KNIHA 2015 STAVEBNÍ KNIHA 2015

Autor fotografii: Mgr. Soňa Rafajová

ČLENOVÉ PKPO