+420 725 179 791

Publikace PKPO – Stabilní hasicí zařízení 2. díl

V rámci ediční řady Stabilní hasicí zařízení vydala PKPO novou publikaci autora Ing. Pavla Rybáře:

„Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková, aerosolová a inertizační, provozuschopnost a účinnost SHZ“

„Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková, aerosolová a inertizační, provozuschopnost a účinnost SHZ“

Cena jedné publikace je 220,- Kč (komora není plátcem DPH); členům PKPO a prodejcům je poskytnuta sleva ve výši 20% (tj. cena po slevě činí 176,- Kč).

V případě zájmu o publikaci se obracejte na tajemníka PKPO na níže uvedených kontaktech:

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. mob.: +420 725 179 791

Autor: Ing. Pavel Rybář

Rozsah publikace: 143 stran

Rok vydání: 2016

Obsah publikace

Publikace obsahově navazuje na „první díl“, tj. knihu „Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová“, kterou vydala PKPO v rámci ediční řady pod č.1.

Obsahové zaměření publikace č.2

  • Popis a rozsah použití shora uvedených SHZ včetně praktických příkladů,
  • Druhy SHZ pro multi rizika (elektrárny, automobilový průmysl, logistická centra),
  • Přínosy SHZ (včetně vodních SHZ),
  • Hasicí schopnost a provozuschopnost SHZ,
  • Součinnost SHZ  s ostatními PBZ,
  • Systémy kvality,
  • Příloha- přehled norem EN pro komponenty a systémy SHZ.

Publikace vychází z dosaženého technického stavu v oboru stabilních hasicích zařízení a reflektuje očekávatelné vývojové trendy. Je koncipovaná jako komplexní zdroj informací a normativních odkazů k jednotlivým druhům SHZ a možnostem jejich použití.

Cílová skupina

Publikace je určená zejména pro odbornou veřejnost zabývající se požární ochranou jako jsou studenti vysokých škol, pracovníci státního požárního dozoru, zpracovatelé požárně bezpečnostního řešení, odborně způsobilé osoby, projektanti stabilních hasicích zařízení, osoby odpovědné za jejich provoz a v neposlední řadě riskmanažeři a underwriteři pojišťoven.

Účel

Publikace by měla přispět k pochopení významu SHZ jako nejefektivnějších aktivních prostředků pro ochranu majetku a osob před požáry a ke zlepšení kvality instalovaných SHZ formou osvědčených postupů. Tím reaguje na dosavadní neuspokojivou realizační praxi a přístupy provozovatelů k provádění jejich údržby.

Publikace je z hlediska rozsahu a obsahového zaměření na trhu ojedinělá.

Ing. Pavel Rybář

Informace k 1. dílu ediční řady Stabilní hasicí zařízení a k ostatním prodávaným publikacím naleznete zde.

ČLENOVÉ PKPO