+420 725 179 791

Odborné publikace

Odborné publikace PKPO:

Stabilní hasicí zařízení 1.díl - Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová

Autorem publikace je ing. Pavel Rybář

Cena jedné publikace je 220,- Kč (komora není plátcem DPH); členům PKPO a prodejcům je poskytnuta sleva ve výši 20% (tj. cena po slevě činí 176,- Kč)

Stabilní hasicí zařízení 1.díl - Stabilní hasicí zařízení vodní a pěnová


Stabilní hasicí zařízení - 2. díl - Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková aerosolová a inertizační, provozuschopnost a účinnost SHZ

Autorem publikace je ing. Pavel Rybář

Cena jedné publikace je 220,- Kč (komora není plátcem DPH); členům PKPO a prodejcům je poskytnuta sleva ve výši 20% (tj. cena po slevě činí 176,- Kč)

Stabilní hasicí zařízení - 2. díl - Stabilní hasicí zařízení plynová, prášková aerosolová a inertizační, provozuschopnost a účinnost SHZ


Odborné publikace ČKAIT:

STAVEBNÍ KNIHA 2015 - Stavby a požáry

Autor: Kolektiv autorů

Vydavatel: Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) vydalo Informační centrum ČKAIT, s.r.o. ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany, 2015

Cena jedné publikace je 460,- Kč (komora není plátcem DPH)

STAVEBNÍ KNIHA 2015 - Stavby a požáry

Odborné publikace Hospodářské komory ČR:

Příručka pro podnikatele

Stručný průvodce podnikáním pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky.

Příručka je ke stažení na stránkách Hospodářské komory zde.

V tištěné podobě je našim členům k dispozici v sídle PKPO nebo ji lze na vyžádání zaslat poštou.

Příručka pro podnikatele

ČLENOVÉ PKPO