+420 725 179 791

8. Konference PKPO 2018

8. Konference PKPO 2018

Profesní komora požární ochrany připravuje 8. konferenci POŽÁRNÍ OCHRANY a zasedání Valné hromady PKPO

Termín:

14.5.2018 – 8. konference POŽÁRNÍ OCHRANY

15.5.2018 - 8. konference POŽÁRNÍ OCHRANY (2. část) a zasedání Valné hromady PKPO

 

Místo konání: Hotel Skalský Dvůr, Lísek u Bystřice

Odborný program konference poskytne pohled na současné dění v prevenci požární ochrany, ale i podnikání firem v oboru, legislativní povinnosti, pojistnou problematiku a nové regulativy ČR i EU.

Konference je určena pro investory, developery, zástupce stavebních firem, facility management, risk manažery pojišťoven, autorizované inženýry a techniky ČKAIT, odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany, výrobce i servisní organizace požárně bezpečnostních zařízení a veřejnou správu.

Samostatnou součástí programu bude zasedání Valné hromady PKPO.

 (Tato stránka bude průběžně aktualizována o program, témata, hosty konference, témata workshopů, apod.)

ČLENOVÉ PKPO