+420 725 179 791

8. Konference PKPO 2018

8. Konference PKPO 2018

Profesní komora požární ochrany pořádá 8. konferenci POŽÁRNÍ OCHRANY a zasedání Valné hromady PKPO

Téma: „Stavební zákon a požární předpisy“, „Digitální modelování budov (BIM)“ a „Požárně bezpečnostní zařízení a jejich kontrola“.

Hosté: ing. Pavel Růžička (PSP ČR, člen Výboru pro bezpečnost), ing. Marcela Pavlová (MMR, náměstkyně pro řízení Sekce výstavby a veřejného investování), ing. Květoslava Skalská (GŘ HZS, ředitelka odboru prevence), a další

 

Letošní 8. ročník proběhne 14.- 15. května 2018 (po/út) v hotelu Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem a hlavním tématem bude požární ochrana staveb z různých úhlů pohledu.

Zaměříme se nejen na aktuální legislativu a předpisy, ale také na projektovou a realizační praxi. Budeme se věnovat také digitálnímu modelování budov BIM, problematice kontroly požárně bezpečnostních zařízení a dalším ožehavým tématům...

Záštitu nad konferencí převzalo:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Hlavními mediálními partnery konference jsou:

Časopis STAVEBNICTVÍ, magazín PROFISportal.cz, stavební portál TVstav a portál Pozary.cz

Konference je registrována v systému celoživotního vzdělávání České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Novinkou na konferenci PKPO budou praktické workshopy, na kterých se budou vybraná témata rozebírat podrobněji.

Osvědčenou specialitou konference bude diskuse u kulatého stolu s představiteli státních orgánů (zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Hasičského záchranného sboru, Poslanecké sněmovny, ad.) Těžko bychom hledali jiné místo a akci, kde bychom měli možnost klást otázky takto relevantní skupině expertů.

Samozřejmě nebude chybět nabitý společenský večer. Kromě výborného rautu a skvělého pití nás čeká večerní beseda na téma historických kol. Třešničkou na dortu bude populární zpěvačka Olga Lounová.

O zábavu se také postará malý turnaj v osmimístném stolním fotbálku.

V ceně registračního poplatku získá každý služby „all inclusive“:

· vstup na konferenci po oba dva dny,

· ubytování 14.5.2018 (z pondělí na úterý),

· občerstvení o přestávkách (voda, čaj, káva, něco k zakousnutí)

· oběd a večeře 14.5 (pondělí),

· vstup na společenský večer,

· pestrý raut a v rámci společenského večera volnou konzumaci piva a vína,

· snídani a oběd 15.5 (úterý)

Cena pro členy ČKAIT a PKPO: 2 800 Kč vč. DPH (2 314 Kč bez DPH), ostatní: 3 000 Kč vč. DPH

Registrace online na adrese: www.pkpo.cz (do 30. dubna 2018; kapacita ubytování omezena!)

Samostatnou součástí programu bude zasedání Valné hromady PKPO.

Přesměrování na stránky 8. Konference 2018

 

ČLENOVÉ PKPO