+420 725 179 791

Konference 2015

Konference 2013 Konference 2011

Reportáž o 6. konferenci v roce 2013  | Reportáž o 5. konferenci v roce 2011

Pozvánka na 7. konferenci

Přihláška pro účastníky

Organizační pokyny pro účastníky

Profesní charakteristiky přednášejících a anotace přednášek

Ceník reklamních služeb

Záštita ministryně pro místní rozvoj ČR

7. odborná konference s mezinárodní účastí pořádaná

Profesní komorou požární ochrany pod záštitou ministryně pro místní rozvoj a ČKAIT

se koná ve dnech 9. – 10. 6. 2015

a je zaměřena na téma „Aplikace právních předpisů pro požární bezpečnost staveb, od požadavků stavebního práva po realizaci a užívání staveb“.

Místo konání: Wellness & Congress hotel Sladovna ****, Černá Hora 3/5, okres Blansko.

Cena vložného dvoudenní konference: 3 300 Kč, členové PKPO a ČKAIT mají zvýhodněné vložné 2 900 Kč.

Vložné zahrnuje stravování, které je zajištěno v průběhu celé konference, včetně společenského rautu viz organizační pokyny.

Jednotná cena ubytování - 1 500 Kč za dvoulůžkový pokoj - hradí účastníci přímo v hotelu.

Zařazeno do programu Celoživotního vzdělávání ČKAIT s ohodnocením 2 kreditních bodů.

Setkáváte se v praxi s nejasným výkladem právních předpisů a norem?

Znáte kauzu zkoušek požárních dveří provedených ČOI, které odolaly požáru na místo deklarovaných 30 min. pouhých 7 min.?

Máte jedinečnou příležitost diskutovat s předními odborníky v oboru požární ochrany u kulatého stolu. Diskuze se zúčastní např.:

 • Ing. Marcela Pavlová - ředitelka odboru stavebního řádu MMR ČR
 • Mgr. Lucie Šnajdrová - ředitelka odboru technické kontroly ČOI, inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha
 • Ing. Petr Boháč - předseda SC1 TNK 27, autor ČSN 73 0875
 • zástupce HZS ČR
 • a další přední odborníci

Přijďte si na konferenci poslechnout výklad špiček z oboru.

Přednášející:

 • Ing. Petr Bebčák, Ph.D. (VŠB-TUO)
 • Ing. Petr Boháč (TNK 27)
 • Ing. Jaroslav Dufek (PAVUS)
 • Ing. Žanet Hadžić (MMR ČR)
 • Ing. Lenka Holánková (HZS)
 • Ing. Monika Košlerová (ČOI)
 • Ivana Nohová (PKPO)
 • Ing. Jindřich Pater (ČKAIT)
 • Ing. Martin Pospíšil, Ph.D. (PKPO)
 • Boris Platkevich (UUFTS Ukrajina)
 • zástupce společnosti DH – Mechatronic, SRN.

Konference je určena pro investory, developery, zástupce stavebních firem, facility management, risk manažery pojišťoven, autorizované inženýry a techniky ČKAIT, odborně způsobilé osoby v oblasti požární ochrany, výrobce i servisní organizace požárně bezpečnostních zařízení a veřejnou správu.

Odborný program konference poskytuje ucelený přehled legislativních povinností souvisejících s požární ochranou budov od stavebního záměru až po jejich užívání. Zabývá se dopadem nového Občanského zákoníku do oblasti stavebního práva a souvisejícími změnami předpisů v oblasti stavebního práva a požární ochrany, odpovědností a pravomocí osob podílejících se na jednotlivých fázích výstavby a užívání budovy.

Mediální partneři konfernce:

Požáry logo

ČLENOVÉ PKPO