+420 725 179 791

Novinky a akce PKPO

Mimořádná pracovní schůze výrobců PBZ z řad členské základny Profesní komory požární ochrany, z.s.

Dne 3. října proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze mimořádná pracovní schůze výrobců PBZ z řad členské základny PKPO. Oslovení výrobci a distributoři se sešli k diskuzi o předmětu vydaných dokumentů Nejvyššího soudu ČR a GŘ HZS ČR týkajících se revizní a kontrolní činnosti.

19. 10. 2017 ZOBRAZIT PŘÍSPĚVEK

Brzy proběhne certifikace odborné kvalifikace TPZ, VTPZ, KTPZ

Profesní komora požární ochrany, z.s. opět připravila, na závěr tohoto roku, ve spolupráci s Českou společností pro jakost, z.s. certifikace odborné kvalifikace.

19. 10. 2017 ZOBRAZIT PŘÍSPĚVEK

Velkorozměrová požární zkouška slaměného domu

Dne 20. září 2017 proběhl, v rámci vědeckovýzkumné aktivity studentů magisterského studia Fakulty stavební ČVUT v Praze na pracovišti Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT, závěrečný experiment formou velkorozměrové požární zkoušky.  

19. 10. 2017 ZOBRAZIT PŘÍSPĚVEK

ČLENOVÉ PKPO